Επιλογή Αθλητών

Αθλητές σε ένα συγκεκριμένο άθλημα, με το προαπαιτούμενο επίπεδο απόδοσης για συμμετοχή σε εθνικές ή/και επαγγελματικές ομάδες

Επιλογή Αθλητών, μέσα από ένα συγκεκριμένο άθλημα, οι οποίοι παρουσιάζουν το προαπαιτούμενο επίπεδο απόδοσης για συμμετοχή σε εθνικές ή/και επαγγελματικές ομάδες. Η αξιολόγηση και η απόδοση συγκεκριμένων δεξιοτήτων αποτελούν τα δεδομένα για το μελλοντικό επίπεδο απόδοσης. Στην επιλογή αθλητών γίνεται μια βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη για έναν αθλητή, ο οποίος έχει τα προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά, επίπεδο κατανόησης, προπονησης και ωριμότητας για να αποδώσει καλύτερα στο άμεσο μέλλον σε σύγκριση με άλλους συναθλητές/τριες.

Υπηρεσίες

Αξιολογηση Ανθρωπομετρικων, Φυσιολογικών και Ψυχολογικων Χαρακτηριστικών
Ανάλυση αίματος σε συγκεκριμένους βιολογικούς δεικτές, οι οποίοι σχετίζονται με την απόδοση.
Επιλογή Ταλαντούχων Αθλητων οι οποίοι παρουσιάζουν το προαπαιτούμενο επίπεδο απόδοσης για συμμετοχή σε εθνικές ή/και επαγγελματικές ομάδες.
Επαναξιολόγηση της απόδοσης των αθλητών

1
2
3
4
5
6
7
8