TIDDev Αξιολογήσεις

 • Οι ανθρωπομετρικές μετρήσεις είναι μια σειρά ποσοτικών μετρήσεων του μυός, των οστών και του λιπώδους ιστού που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της σύνθεσης του σώματος. Τα βασικά στοιχεία της ανθρωπομετρίας είναι το ύψος, το βάρος, ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), οι περιφέρειες του σώματος (μέση, ισχίο και άκρα) και το πάχος του δέρματος. Αυτές οι μετρήσεις είναι σημαντικές επειδή αντιπροσωπεύουν διαγνωστικά κριτήρια για τη διατροφική και φυσική κατάσταση στα παιδιά. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια αξιολόγησης για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης.

  Ύψος

  Ύψος

  Η εκτίμηση του ύψους γίνεται με τη χρήση αναστημόμετρου. Η μέτρηση του ύψους σώματος αποτελεί σημαντική μέτρηση σωματομετρίας, καθώς συνιστά βασικό δείκτη ανάπτυξης των νεαρών αθλητών και βασική παράμετρος επιλογής αθλητών στα αθλήματα.
  Σωματικό Βάρος

  Σωματικό Βάρος

  Το σωματικό βάρος μετράται με τη χρήση ζυγαριάς, η οποία ελέγχεται και ρυθμίζεται για την ακρίβεια των μετρήσεών της ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όλοι οι δείκτες της φυσικής κατάστασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σωματικό βάρος, καθώς αρκετά αθλήματα απαιτούν συγκεκριμένη αναλογία σωματικού ύψους και βάρους.
  Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

  Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

  Με τον δείκτη μάζας σώματος υπολογίζουμε τον βαθμό παχυσαρκίας παιδιών και ενηλίκων. Οι κατηγορίες που προσδιορίζονται από τον δείκτη μάζας σώματος είναι 4: Ελλιποβαρές – Φυσιολογικό – Υπέρβαρο – Παχύσαρκο. Ο Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) προκύπτει από το ύψος και το βάρος του αθλητή με τον ακόλουθο τύπο: [ΔΜΣ (Kg×m-2)]. Μας δίνει σημαντικές πληροφορίες σχετικα με την απώλεια ή την αύξηση του σωματικού βάρους, βάσει νορμών για κάθε συγκεκριμένη ηλικία και φύλο που χρησιμοποιούνται στην αθλητική και ιατρική επιστήμη.
  Καθιστό Ύψος

  Καθιστό Ύψος

  Η μέτρηση του μήκος κορμού- ή καθιστού αναστήματος- αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη ανάπτυξης και φυσιολογίας του σώματος του αθλητή. Το αποτέλεσμα της σχέσης του καθιστού αναστήματος ως προς το συνολικό ανάστημα του αθλητή μας δίνει πληροφορίες για το το αν ένας αθλητής έχει μακροσκελές ή βραχυσκελης κορμό.
  Μήκος Κάτω Άκρων

  Μήκος Κάτω Άκρων

  Η μέτρηση των κάτω άκρων μας δίνει πληροφορίες σχετικα με το αν υπάρχει ανισοσκελία [άνισο μήκος μεταξύ των δύο κάτω άκρων] η οποία μπορεί να προκαλέσει σκολίωση ή οστεοαρθρίτιδα. Αυτή η μέτρηση μας δίνει περαιτέρω πληροφορίες για τυχόν μυοσκελετικες ανισορροπιες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω τραυματισμους στην καριέρα ενός αθλητή.
  Μήκος Έκτασης Χεριών

  Μήκος Έκτασης Χεριών

  Το μήκος ανοίγματος των χεριών συνηθίζεται να έχει την ίδια αναλογία με το ύψος, αλλά όσον αφορά στην διαδικασία επιλογής ταλαντούχων αθλητών σε συγκεκριμένα αθλήματα όπως η καλαθοσφαίριση, η πετοσφαίριση και η κωπηλασία παρατηρείται πως το μήκος έκτασης χεριών είναι μεγαλύτερο από το ύψος.
  Έκταση Παλάμης

  Έκταση Παλάμης

  Η μέτρηση του ανοίγματος της παλάμης μας δίνει πληροφορίες για την επιλογή αθλητών σε αθλήματα που περιέχουν σύλληψη, ρίψη ή μπλοκάρισμα μπάλας.


 • Η αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης γίνεται με τη μέτρηση και την αξιολόγηση διαφόρων ικανοτήτων της φυσικής κατάστασης (π.χ. αερόβια ικανότητα, ισσοροπια μυϊκή δύναμη και αντοχή, ισχύς, κινητικότητα, ταχύτητα, ταχύτητα αντίδρασης, συντονιστικές ικανότητες) καθώς και διαφόρων δεικτών (π.χ. σύσταση μάζας σώματος, αρτηριακή πίεση κ.α.) που σχετίζονται με την απόδοση.

  Ευλυγισία

  Ευλυγισία

  Η ευλυγισία αξιολογεί την ευλυγισία της οσφυϊκής μοίρας και των οπίσθιων μηριαίων.

  More
  Χειροδυναμομέτρηση

  Χειροδυναμομέτρηση

  Είναι μια δοκιμασία ισομετρικής δύναμης των μυών του πήχη (ιδιαίτερα των καμπτήρων των δακτύλων, καρπού και αγκώνα).

  More
  Συντονισμός Ματιού - Χεριού

  Συντονισμός Ματιού - Χεριού

  Η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τις αισθήσεις (π.χ. όραση, ακοή) και να ρυθμίζει τις κινήσεις του σώματος με ακρίβεια, ταχύτητα και ομαλότητα.

  More
  Ισορροπία

  Ισορροπία

  Η διατήρηση της θέσης των μελών ή όλου του σώματος σε στατική θέση ή σε κίνηση.

  More
  Ταχύτητα

  Ταχύτητα

  Σκοπός της δοκιμασίας είναι η μέτρηση του χρόνου διάνυσης της συγκεκριμένης απόστασης (5 έως 30m) για τον προσδιορισμό της ικανότητας επιτάχυνσης (χρόνος 5 ή 10 m) και της μέγιστης ταχύτητας.

  More
  Ταχύτητα και Ευκινησία

  Ταχύτητα και Ευκινησία

  Η δοκιμασία των αμφίπλευρων αλμάτων εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να μεταβάλλει τη θέση του σώματος στον χώρο με ταχύτητα και ακρίβεια.

  More
  Ευκινησία

  Ευκινησία

  Η ευκινησία, δηλαδή η ικανότητα αλλαγής κατεύθυνσης χωρίς απώλεια ταχύτητας ή ακρίβειας, αποτελούν φυσικές ικανότητες με καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία ενός αθλητή σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα που εξαρτώνται από την αναερόβια ικανότητα.

  More
  Μυϊκή Ισχύ Άνω Άκρων

  Μυϊκή Ισχύ Άνω Άκρων

  Η Ρίψη Ιατρικής μπάλας εξεταζει την μυϊκή ισχύ των άνω άκρων. Η σχέση που συνδέει τη μυϊκή δύναμη και την ταχύτητα της κίνησης είναι η ταχοδυναμική σχέση και η σχέση ταχύτητας-ισχύος.

  More
  Μυϊκή Ισχύ Κάτω Άκρων

  Μυϊκή Ισχύ Κάτω Άκρων

  Η αξιολόγηση της μυϊκής ισχύος των κάτω άκρων μπορεί γίνει με την δοκιμασία του άλματος εις μήκος άνευ φοράς για τον έλεγχο της αλτικότητας και της μυϊκής ισχύος.

  More
  Αντοχή Κοιλιακών Μυών

  Αντοχή Κοιλιακών Μυών

  Η Μυϊκή Αντοχή (ή ανοχή στην κόπωση) είναι η δυνατότητα ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας, να εκτελούν μέγιστες επαναλαμβανόμενες συστολές.

  More
  Αντοχή Άνω Άκρων

  Αντοχή Άνω Άκρων

  Η δοκιμασία των κάμψεων ελέγχει την μυϊκή αντοχή στα άνω άκρα για τους αθλητές.

  More
  Αερόβια Ικανότητα

  Αερόβια Ικανότητα

  Η αερόβια ικανότητα είναι καθοριστική για την επίδοση ενός αθλητή, και η αξιολόγησή της μία από τις βασικότερες εργομετρικές δοκιμασίες.

  More
  Μέτρηση Κατακόρυφου Άλματος - Ανάλυση Βάδισης

  Μέτρηση Κατακόρυφου Άλματος - Ανάλυση Βάδισης

  Το OptoJump Next είναι ένα όργανο για καταγραφή και ανάλυση της απόδοσης άλματος και βάδισης ενός αθλητή/αθλούμενου.

  More
  Εξειδικευμένη Αθλητική Αξιολόγηση

  Εξειδικευμένη Αθλητική Αξιολόγηση

  Η ομαδα TIDDev αξιολογεί ατομικα και ομαδικα αθληματα.

  More


 • Η ψυχολογική αξιολόγηση είναι ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της εξάσκησης ψυχολογικών δεξιοτήτων. Η αξιολόγηση θα μας δώσει πληροφορίες σχετικα με τα ψυχολογικα χαρακτηριστικα, την προσωπικοτητα, τα επίπεδα άγχους, τα κίνητρα, την προσοχή και τα επίπεδα αυτοπεποίθησης ενός αθλητή. Έτσι ώστε να καταλάβουμε τον αθλητή και να προσαρµόσουμε το πρόγραμμα για να γίνει αποτελεσµατικότερο.

  Τεστ Προσοχής

  Τεστ Προσοχής

  Το Τεστ Προσοχής είναι ένα νευροψυχολογικό μέτρο εστιασμένης και επιλεκτικής προσοχής καθώς και οπτικής ταχύτητας σάρωσης [οπτική παρακολούθηση].
  Ψυχολογικές Δεξιότητες στον Αθλητισμό

  Ψυχολογικές Δεξιότητες στον Αθλητισμό

  Η κλίμακα αυτή αξιολογεί μέσω αυτοαναφορών των αθλητών τη συχνότητα χρήσης επτά ψυχολογικών δεξιοτήτων κατά την διάρκεια της προπόνησης αλλά και του αγώνα, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη απόδοση του αθλητή.

  More
  Εσωτερικά Κίνητρα

  Εσωτερικά Κίνητρα

  Το ερωτηματολόγιο είναι ένα όργανο αξιολόγησης εκφάνσεων των εσωτερικών κινήτρων για συμμετοχή σε μια δραστηριότητα ή πρόγραμμα

  More
  Αγωνιστική Αυτοπεποίθηση

  Αγωνιστική Αυτοπεποίθηση

  H πίστη του ατόμου στον εαυτό του και τις ικανότητές του και εξισώνεται με την έλλειψη αμφιβολιών. Η αυτοπεποίθηση κάνει το άτομο να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια σε αμφίρροπες και άγνωστες καταστάσεις.

  More
  Κλίμακα Ψυχολογικής Ροής

  Κλίμακα Ψυχολογικής Ροής

  Η ψυχολογική ροή αποτελεί έναν από τους σημαντικούς συναισθηματικούς παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν άμεσα στην προσπάθεια και την απόδοση του αθλητή.

  More
  Αγωνιστικό Άγχος Προδιάθεσης

  Αγωνιστικό Άγχος Προδιάθεσης

  Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ψυχολογική κατάσταση των αθλητών πριν τον αγώνα είναι καθοριστική για την απόδοση.

  More
  Αθλητικός Προσανατολισμός

  Αθλητικός Προσανατολισμός

  Ο Προσανατολισμός Στόχου αναφέρεται στην αίσθηση επιτυχίας του αθλητή.

  More
 • Η διατροφική αξιολόγηση είναι σημαντική για την διατήρηση και βελτιστοποίηση της υγείας και της απόδοσης των αθλητών.
  Μερικά από τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε είναι οι διαδικασίες ανθρωπομετρίας και ανάλυσης σύστασης σώματος, εκτίμηση αιματολογικών, βιοχημικών και κλινικών εξετάσεων, λεπτομερής λήψη ιατρικού και διατροφικού ιστορικού, ιστορικού διατροφικής πρόσληψης και διακύμανσης βάρους. Προσδιορίζοντας έτσι, τις απαιτησεις του αθλήματος, τις ανάγκες του αθλητή, καθώς και άλλους παράγοντες της καθημερινότητας που επηρεάζουν τον αθλητή.


  Tiddevelentza Αξιολογήσεις - Διατροφή
 • Χρησιμοποιούμε βιολογικούς δείκτες για να προσδιορίσουμε τα ατομικά όρια και να αναγνωρίσουμε την αθλητική δυνατότητα του κάθε παιδιού.

  Η ανάλυση αίματος των βιολογικών δεικτών, μας δίνει μια εικόνα για τους παράγοντες που οδηγούν στην αθλητική απόδοση. Τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων μας ενημερώνουν εάν το παιδί-αθλητής είναι σε θέση να προσαρμοστεί στην προπόνηση και κατ επέκταση στην υψηλή απόδοση. Ορισμένοι βιολογικοί δείκτες αίματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουμε το προφίλ ενός παιδιού-αθλητή και άλλοι βιολογικοί δείκτες εξαρτώνται από τις απαιτήσεις του αθλήματος.

  assesments-medicine