Αθλητική Κατεύθυνση

Η Αθλητική Κατεύθυνση καθοδηγεί την αθλητική δυνατότητα παιδιών και εφήβων σε συγκεκριμένα αθλήματα.

talent orientation

Η αξιολόγηση της αθλητικής δυνατότητας του κάθε παιδιού ή εφήβου μας δίνει πληροφορίες για το άθλημα στο οποίο θα μπορούσε να γίνει αθλητής υψηλού επιπέδου. Για τα αθλήματα της πρώιμης εξειδίκευσης (πχ. ενόργανη, ρυθμική, καταδύσεις, τεννις) η αθλητική κατεύθυνση είναι απαραίτητη λόγω των υψηλών επιδόσεων σε πολύ μικρή ηλικία, ενώ για τα αθλήματα της όψιμης εξειδίκευσης (πχ. καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο) είναι απαραίτητη η κατεύθυνση σε έναν αριθμό αθλημάτων, τα οποία θα υποστηρίξουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών και θα θέσουν την βάση για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων σε μεταγενέστερη ηλικία.

Υπηρεσίες

Ανθρωπομετρικη, Φυσιολογικη και Ψυχολογικη Αξιολόγηση
Καθορισμός προφίλ
Αθλητική Κατεύθυνση σε μια ομάδα αθλημάτων
Υποστήριξη της Μακροχρόνιας Ανάπτυξης των παιδιών - εφήβων. Εξατομικευμένα Προπονητικά Προγράμματα