Ανάπτυξη Αθλητών

Τα εξατομικευμενα προγράμματα ανάπτυξης των αθλητών προσφέρουν μακροχρόνια και συνεχόμενη πρόοδο των επιδόσεων

Intro Talent development

 • Δόμηση Αθλητικών Ακαδημιών

  Δόμηση Αθλητικών Ακαδημιών


  Υποστηρίζουμε την δική σας Αθλητική Ακαδημία για να δημιουργήσει ένα μοναδικό Σύστημα Ανάπτυξης Αθλητών.

  Βελτιώνουμε τις Αθλητικές Ακαδημίες βασισμένοι στην φιλοσοφία T.O.B.E [Train, Overcome, Believe, Expertise] και στο μακροπρόθεσμο μοντέλο ανάπτυξης αθλητών του Balyi, υποστηρίζοντας έτσι τους προπονητές στην προπονητική διαδικασία. Το μοντέλο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης αθλητών (LTAD) του Balyi είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να δομηθεί το πρόγραμμα προπόνησης, οι αγώνες και η αποκατάσταση των αθλητων σε κάθε στάδιο αθλητικής ανάπτυξης. Το LTAD προτείνεται ως το πλαίσιο για την διαχείριση των διαδικασιών ωρίμανσης και ανάπτυξης παιδιών και εφήβων. Η δόμηση των Ακαδημιών βασισμένες σε αυτό το πλαίσιο κατηγοριοποιεί τις ηλικιακές περιόδους για τους αθλητές, κατα την διάρκεια των οποίων υπάρχει υψηλή προσαρμοστικότητα σε συγκεκριμένους παράγοντες της φυσικής κατάστασης στην προπόνηση. Στόχος είναι να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη ταλαντούχων παιδιών σε επιτυχημένους ενήλικες αθλητές.

  Η ανάπτυξη και εφαρμογή του μοντέλου LTAD, θα επιτρέψει στην Αθλητική Ακαδημία να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη των αθλητών στο άθλημά τους.

  Υπηρεσίες

  Δόμηση Αθλητικών Ακαδημιών με βάση του μοντέλου της «Μακροπρόθεσμης ανάπτυξης αθλητών», το οποίο δομείται βασισμένο σε ηλικιακές κατηγορίες.
  Εκπαίδευση προπονητών για το πλαίσιο της “Μακροπρόθεσμης ανάπτυξης αθλητών/ριών.”
  Εκπαίδευση προπονητών για την αξιολογηση ανθρωπομετρικων και φυσιολογικών χαρακτηριστικών
  Καθοδήγηση των Αθλητικών Ακαδημιών για βελτίωση της προπονητικής διαδικασίας μέσα στο πλαίσιο της μακροχρόνιας ανάπτυξης αθλητών/ριών.
 • Το TIDDev παρέχει Εξατομικευμένα Προπονητικά Προγραμματα σε αθλητες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων βασισμένα στην αξιολόγηση των ανθροπομετρικών, φυσιολογικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών και στο Μοντέλο Μακροπρόθεσμης Ανάπτυξης Αθλητών/ριών [LTAD], το οποίο αποσκοπεί στη πολύπλευρη ανάπτυξη των νεαρών αθλητών.

  Η προπονητική διαδικασία που αναπτύσσεται στο LTAD μοντέλο βάσίζεται στην αρχή της ατομικότητας και στην βέλτιστη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του κάθε αθλητή; λαμβάνοντας υπόψιν τις συγκεκριμένες φάσεις ανάπτυξης και βιολογικής ωρίμανσης, (ευαίσθητες φάσεις προπόνησης – “developmental age – trainability”) κατά την διάρκεια των οποίων παρουσιάζει υψηλή προσαρμοστικότητα και προπονησιμότητα στα ερεθίσματα της πρόπονησης.

  Υπηρεσίες
  Αξιολόγηση των ανθρωπομετρικών, φυσιολογικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών
  Δόμηση Προπονητικών προγραμμάτων για παιδια και νέους αθλητές βασισμένα στο μοντέλο μακροχρόνιας ανάπτυξης [LTAD] για κάθε ηλικία


 • Με την εξάσκηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ενισχύουμε την ανάπτυξη αθλητών και βοηθάμε τους αθλητές να νιώσουν καλύτερα μέσα από την ενασχόληση τους με τον αθλητισμό και να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

  Η διδασκαλία των ψυχολογικών τεχνικών όπως η χρήση της νοερής απεικόνισης, η χαλαρωση, η θετική αυτο-ομιλία, ο καθορισμός στόχων, ο έλεγχος αρνητικών σκέψεων, η ενίσχυση των θετικών στάσεων προς τον αθλητισμό, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της προσοχής και η βελτίωση της αυτοσυγκέντρωσης, καθώς και ο έλεγχος του στρες; συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων για την βελτίωση της απόδοσης

  Υπηρεσίες


  [widgetkit id="25"]
 • Αθλητική Διατροφή

  Αθλητική Διατροφή


  Ο στόχος μας είναι η διατροφικη υποστηριξη των αναπτυσσόμενων αθλητών και η μεγιστοποίηση της απόδοσης τους.

  Η διατροφική παρέμβαση στοχεύει στην αποφυγή διατροφικών κινδύνων, ιατρικών κινδύνων και τραυματισμών. Επίσης, στοχεύει στη βελτίωση της υγείας, της ευεξίας και της ποιότητας ζωής. Ο απώτερος σκοπός των εξατομικευμένων στρατηγικών αθλητικής διατροφής είναι η βελτιστοποίηση της ψυχικής και σωματικής απόδοσης, και η υποστήριξη της υγείας.

  Στο TIDDev, έπειτα από ενδελεχή διατροφική αξιολόγηση και αναγνώριση των εξατομικευμένων αναγκών κάθε αθλητή, οι διατροφικές παρεμβάσεις υποστηρίζονται με αθλητικό ή και κλινικό διατροφικό πλάνο, με γνωσιακή και συμπεριφορική προσέγγιση (χωρίς διατροφικό πλάνο), με διατροφικές συμβουλές, πρακτικές οδηγίες, με σύγχρονες εικονικές αναπαραστάσεις και με ολοκληρωμένη διατροφική παρακολούθηση, που περιλαμβάνει αξιολόγηση και απεικόνιση της εξέλιξης και των μεταβολών που προκύπτουν από δείκτες αποτελεσματικότητας των διατροφικών στρατηγικών και προσαρμογή ή επαναπροσδιορισμό τους, ανάλογα με τις νέες ανάγκες του αθλητή ή της ομάδας. Αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφικής προσέγγισης αποτελεί η διατροφική εκπαίδευση με καινοτόμα εργαλεία και μεθόδους που αρμόζουν ανά περίπτωση, για τη συνεχή υποστήριξη του αθλητή. performance.

 • Ιατρική Παρακολούθηση

  Ιατρική Παρακολούθηση


  Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους βιολογικούς δείκτες για να προσδιορίσουμε τα ατομικά όρια και να παρέχουμε εξατομικευμένες στρατηγικές για να διατηρήσουμε τον αναπτυσσόμενο αθλητή σε υψηλά επίπεδα απόδοσης.

  Η εξέταση αίματος με συγκεκριμενους βιολογικούς δείκτες, μας δίνει μια εικόνα των παραγόντων που οδηγούν στην αθλητική απόδοση. Η περιοδική εξέταση αίματος κατά τη διάρκεια της σεζόν χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση σημαντικών αλλαγών σε έναν αθλητή, τον εντοπισμό αυξημένου κινδύνου τραυματισμού ή ασθένειας, την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης και τη διαχείριση του προπονητικού φορτίου.