Ανακάλυψη Ταλέντων

 

Η Ανακάλυψη Αθλητικών Ταλέντων στοχεύει στην αναγνώριση αθλητών οι οποίοι δεν συμμετέχουν προς το παρόν σε ένα συγκεκριμένο άθλημα, αλλά μπορεί να έχουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά (ανθρωπομετρικά, φυσιολογικά, ψυχολογικα) για να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απόδοσης σε κάποιο/α άθλημα/τα. Η ανίχνευση ταλαντούχων αθλητών αναφέρεται στην διαδικασία αναγνώρισης εν δυνάμει μελλοντικού πρωταθλητή. Μπορεί να προβλέψει μελλοντική απόδοση - μέσω της επαναλαμβανόμενης αξιολόγησης των ανθρωπομετρικών, φυσιολογικών και ψυχολογικών δεξιοτήτων καθώς και των τεχνικών χαρακτηριστικών. Η ανίχνευση ταλαντούχων αθλητών μπορεί να γίνεται σε όλη την διάρκεια της ανάπτυξης των αθλητών.

Οι Αθλητές θα πρέπει να αξιολογούνται καθόλη την διάρκεια της ανάπτυξης τους και όχι μόνο μια φορά ή μόνο σε συγκεκριμενες ηλικιακές περιόδους, επανεξετάζοντας έτσι τους παράγοντες της προπόνησης, της προσαρμοστικότητας και της προπονησιμότητας τους

Υπηρεσίες
Αξιολόγηση Ανθρωπομετρικών, Φυσιολογικών και Ψυχολογικών χαρακτηριστικών
Ανακάλυψη ταλαντούχων αθλητών σε όλα τα αθλήματα, ομαδικά και ατομικά
Επαναξιολόγηση - Καθορισμός του Ρυθμού Απόδοσης του αθλητή

1 sports-outdoor-kajaks-on-a-rover-1372257
sailboats-1375064 1920
pexels-visit-almaty-848618
chuttersnap-6dGHyuW6T1g-unsplash
pexels-pixabay-207714
oleksandr-baiev-PQhq3qLebmc-unsplash-web
jacek-dylag-fZglO1JkwoM-unsplash-web
pexels-anton-belitskiy-1752502-web
keith-johnston-NIrRqqrs0Fs-unsplash-web
pexels-vladislav-vasnetsov-2202685
pexels-liyah-azar-2880581
pexels-patrick-case-3628912web
4
pexels-pixabay-63249
pexels-jim-de-ramos-1263349web