Ανακάλυψε το Ταλέντο σου

μέσω της αξιολόγησης των ανθρωπομετρικών, φυσιολογικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι αθλητές στην Ελλάδα οι οποίοι δεν γνωρίζουν το ταλέντο τους σε κάποιο συγκεκριμένο άθλημα, καθώς δεν τους παρασχέθηκε η δυνατότητα της αξιολόγησης και του καθορισμού των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους για την κατεύθυνση σε ενα ή περισσότερα αθλήματα.

Τα παιδιά πρέπει να δοκιμάσουν ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων και να αξιολογούνται καθ΄όλη την διάρκεια της ανάπτυξής τους. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ορισμένοι αθλητές μπορεί να αποκτήσουν τη μέγιστη δυναμική τους αργότερα και να μην αναγνωριστούν σε νεαρή ηλικία ως ταλαντούχοι.

Συνέχισε την Προσπάθεια

Ο σκοπός του TΙDDev είναι να υποστηρίζει παιδιά και νέους αθλητές στην μακροχρόνια διαδικασία ανάπτυξής τους. Το ταλέντο ενός παιδιου ή νέου αθλητή εξελίσσεται και αναπτύσσεται, δεν είναι απλά μια στιγμή, μια μεμονωμένη επίδοση. Η ομάδα του TIDDev υποστήριζει παιδιά και νέους αθλητές στο δρόμο προς την επίτευξη των στόχων τους, αναπτύσσοντας και κατευθύνοντας τους στην επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης.